01 June 2018

Վիճակը ստուգումներից հետո

Երեւան Սիթիում պտուղ բանջարեղենի վիճակը խեխճացած էր, ոչ մի տեսակ կարտոֆիլ չկար, այդ պահին որ ես մտել էի, գները թանկացած -տեղական փոքր կանաչ խնձորը 570 դրամ էր 1 կգ ը, երկու օր առաջ 420 էր, բանանը 540 դրամ է մնում 1 կգ։ Կանաչեղենի բաժնի գները կարծես թե չէր փոխվել


Հղումը http://lurerarm.blogspot.com/ պարտադիր է
Post a Comment