24 January 2016

Հայաստանի բռնատիրության ռեսուրսը

Հայաստանի ընդդիմադիր կուսակցությունները որպես անսպառ ռեսուրս են ծառայում ռեժիմին, երկրում մարդու իրավունքների համատարած խախտման համար, այլ կերպ ասած ՝ Ադրբեջանի համեմատ ռեժիմը չունի նավթ, գազ բռնատիրության համար, բայց ունի դրա հետ համեմատելի կարկառուն ընդդիմադիրներ:

No comments: