12 December 2014

Դեմոկրատիա

Քաղաքական ռեժիմների եւ համակարգերի պետական կառավարման ձեւերը 

Դեմոկրատիա (Ժողովրդավարություն)

Ժողովրդավարություն (հին հունարեն. δημοκρατία — «ժողովրդի իշխանություն», δῆμος — «ժողովուրդ» բառից եւ κράτος — «իշխանություն») — քաղաքական ռեժիմ, որը հիմնված է կոլեկտիվ եղանակով որոշումների կայացման վրա, գործընթացի վրա մասնակիցների հավասար ազդեցությամբ, կամ դրա էական շրջափուլերում: 
Թեեւ մեթոդը կիրառելի է բոլոր հասարակական կառուցվածքներում, մինչեւ այսօր ամենակարեւոր լրացումը պետությունն է, քանի որ օժտված է մեծ իշխանությամբ: Այս դեպքում, ժողովրդավարության սահմանումը սովորաբար նեղացվում է մինչեւ հետեւյալ տարբերակումներից մեկը:

1. Առաջնորդների նշանակումը նրանց կողմից կառավարվող մարդկանց կողմից տեղի է ունենում արդար եւ մրցակցային ընտրությունների միջոցով: 
2. Ժողովուրդը հանդիսանում է իշխանության միակ լեգիտիմ աղբյուրը: 
3. Հասարակությունը իրականացնում է ինքնակառավարում հանուն ընդհանուր բարիքի եւ ընդհանուր հետաքրքրությունների բավարարման:

Ժողովրդական կառավարումը, հասարակության յուրաքանչյուր անդամի համար պահանջում է մի շարք իրավունքների բավարարում: Ժողովրդավարության հետ կապված են մի շարք արժեքներ. օրենքի գերակայություն, հավասարություն, ազատություններ, ինքնորոշման իրավունք , մարդու իրավունքներ եւ ուրիշներ:
Քանի որ իդեալական ժողովրդավարությունը դժվար հասանելի է, եւ ենթակա է տարբեր մեկնությունների, առաջարկվում է բազմաթիվ գործնական մոդելներ:
Մինչեւ XVIII դարը, առավել հայտնի մոդել էր, ուղղակի ժողովրդավարությունը, որտեղ քաղաքացիները քաղաքական որոշումների կայացման իրենց իրավունքը իրականացնում են անմիջնորդաբար, ` կոնսենսունսի /ընդհանուր համաձայնություն/ հասնելով կամ փոքրամասնությանը մեծամասնությանը ենթարկելու ընթացակարգով:Աղբյուր` թարգմանություն
կարդալ ամբողջությամբ այստեղ http://ajaktsutyun.blogspot.com/2015/03/blog-post_24.html
Պատրաստվել է Աշխարհի շուրջ
Հղումը http://lurerarm.blogspot.com/ պարտադիր է
Post a Comment