20 February 2014

Կազակները մտրակներով ծեծում են աղջիկներին

 Սոչի-Օլիմպիադա 2014
Կազակները,  Սոչի  քաղաքում մտրակներով ծեծում են Pussy Riot խմբի աղջիկներին
 
Post a Comment