28 February 2014

Մարդկության արարիչները. Գիտական Ֆիլմ

 Ովքե՞ր ենք մենք, որտեղի՞ց ենք եկել եւ ու՞մ կողմից ենք ստեղծվել.
Մարդկության առաջացման, ԴՆԹ -ի, Գենային ինժեներիայի, գենետիկ փորձարկումների, Ինդիգո մարդկանց  մասին` Յունայթեդ Մեդիա ֆիլմը
ռուսերեն
Post a Comment