21 January 2014

Հայտնի մարդկանց երեխաները (11 ֆոտո)

 Եկեք նայենք հայտնի մարդկանց երեխաներին, որոնք ինչեպս երկու ջրի կաթիլ` նման են իրենց ծնողներին:
Նայեք հաջորդիվ.


Սաշա Սփիլբերգը` Սթիվեն Սփիլբերգի դուստրը

Չետ Հեյզ (Չեստեր Մ Հենքս). Թոմ Հենքսի որդիՋոն Դեյվիդ Վաշինգտոն. Դենզել Վաշինգտոնի որդինԿորին Բիշոպ . Ջեյմի Ֆոքսի դուստրըՉելսի Քլինթոնը. Բիլ եւ Հիլարի Քլինթոնի դուստրըՄակազիվե Մանդելան. Նելսոն Մանդելայի դուստրըԿասսանդրա Ջադ Էստեվեզ. Չարլի Շինի դուստրըՏրեյ Սմիթ` ՈՒիլ Սմիթի որդինԼոթարինգիա Նիքոլսոնը. Ջեկ Նիքոլսոնի դուստրըՄէմի Գամեր. Մերիլ Ստրիպի դուստրը

Post a Comment