27 August 2013

Լեդի Գագան MTV Video Music Awards - ում (29 լուսանկար)

Այո արդեն կարելի է եւ մերկ ելույթ ունենալ, ինչի՞ համար է խխունջներըPost a Comment