17 August 2013

Սիրում է փողերի մեջ լող տալ (11 լուսանկար)

Ծանոթացեք, այս աղջիկը Օլեսյան է, բնակվում է vkontakte սոցցանցում:
Հարուստ աղջիկ է, եւ նա դա չի թաքցնում:
Երբեմն, որպեսզի լիովին զգալ փողի էներգիան, Օլեսյան ամբողջովին մերկանում է եւ սկսում լողալ թղթադրամների մեջ:
Post a Comment