25 June 2013

Ինչպես են չինական ուսանողները պաշտպանվում շոգից (4 լուսանկար)

Ու՞ր են արդյոք իրերով գնում.


Պարզապես հզոր օդափոխիչներ են այստեղ տեղադրվածNo comments: