27 June 2013

Տատիկը թոռնիկին ֆոտոալբոմ նվիրեց (2 ֆոտո)

 սիրելի թոռնիկին միանշանակ.
Նյութը տեղադրվել է ոչ հայկական կայքից, այնպես որ ղարաբաղի կլանի անպատժելիության իրողության հետ կապված ներկա Հայաստանի տատիկների վիճակին ոչ բնորոշ ռեալություն է

No comments: