04 January 2013

Քրիստեն Սթյուարտը (Kristen Stewart) V Magazine (January 2013) (10 ֆոտո)

Քրիստեն Սթյուարտ, դերասանուհի, ծնվ. է 9 ապրիլի 1990, Լոս-Անջելես, ԱՄՆ


Պատրաստվել է Աշխարհի շուրջ
Post a Comment