05 January 2013

Chuck Berry - Nadine

 /թարգմ./
Ինչպես հայտնվեցի քաղաքային ավտոբուսում եւ ազատ նստատեղ գտա,
Ես կարծում եմ տեսա իմ ապագա հարսնացուին, որ քայլում էր փողոցով
Ես բղավեցի վարորդին դանդաղեցնի ընթացքը, ես կարծում եմ դա նա է
Խնդրում եմ թողեք դուրս գամ
-Նադին, սիրելիս ?...
As I got on a city bus and found a vacant seat,  I thought I saw my future bride walking up the street,
I shouted to the driver hey conductor, you must slow down.
I think I see her please let me off this bus

Nadine, honey is that you?
Oh, Nadine. Honey, is that you?
Seems like every time I see you darling you got something else to do

[Alternate verse: Seems like every time I catch you,
but you're up to something new]

I saw her from the corner when she turned and doubled back
And started walkin' toward a coffee colored cadillac
I was pushin' through the crowd tryin' to get to where she's at
And I was campaign shouting like a southern diplomat

Downtown searching for her, looking all around.
Saw her getting in a yellow cab heading up town.
I caught a loaded taxi, paid up everybody's tab.
With a twenty dollar bill, told him 'catch that yellow cab.'

She move around like a wave of summer breeze,
go, driver, go, go, catch her for me please.
Moving thru the traffic like a mounted cavalier.
Leaning out the taxi window trying to make her hear.  Պատրաստվել է Աշխարհի շուրջ
Post a Comment