23 January 2013

Ճապոնացիները տժում են (10 ֆոտո)

Մասակո Իզուտանին ճապոնական հեռուստախանութի եթերում ներկայացրել է մի հետաքրքիր սարք, որը աղջիկներին օգնում է ձգել դեմքի մաշկը, եթե սարքը պարբերաբար օգտագործվի.
 Պատրաստվել է Աշխարհի շուրջ
Post a Comment