22 December 2012

Ամանօրյա փաթեթավորում (25 ֆոտո)

Ոչ միայն էժան գները, այլեւ գեղեցիկ փաթեթավորումը կարող է ավելացնել ապրանքի վաճառքի ծավալներըՊատրաստվել է Աշխարհի շուրջ
Post a Comment