15 November 2012

Նկարիչ Vicente Romero Redondo (53 ֆոտո)

Vicente Romero Redondo ծնվ. է 1956 թ. Մադրիդում: Գերազանց գնահատականով 1982 թ. ավարտել է «Սան-Ֆեռնանդո» գեղարվեստի դպրոցը (որտեղ 1922 - 1926 թթ. սովորել է Սալվադոր Դալին):

Պատրաստվել է Աշխարհի շուրջ, հղումը բլոգին պարտադիր է:
Post a Comment