16 November 2012

Տարօրինակ շերտավոր ամպեր

Տարօրինակ շերտավոր ամպեր, Սան Դիեգո, ԱՄՆ 14/11/2012
Ոմանք կարծում են, որ այս անսովոր ամպերը առաջացել են HAARP (կլիմայական զենք) եւ գեոինժեներիայի միջոցով

 

No comments: