12 June 2012

Խելացի մահճակալը ինքն իրեն հավաքում է

Իսպանական OHEA ընկերության արտադրանքը, `երբ մահճակալը "տեսնում է" վեր էս կացել սկսում է ավտոմատ ուղղել ծածկոցը: Մի գործողություն էլ ավտոմատացվեց, ժամանակ չես ծախսի ծածկոցը ուղելու համար: .

Խելացի մահճակալ by lurerarm 

No comments: