10 February 2012

Գրիգորի Ռասպուտին

Գրիգորի Ռասպուտին 1869-1916, ռուս գյուղացի:
Համարվում է որ սկանդալային կապերի մեջ է եղել ցարական ընտանիքի, Թագուհու, ռուսական էլիտայի կանանց հետ.
Նկարում Ռասպուտինը 1908թ., Ռուսաստանի Թագուհու, նրա չորս երեխաների եւ ուրիշներ
Post a Comment