14 January 2012

Կահույք տեղադրելը վտանգավոր է:


Կահույք տեղադրելը վտանգավոր է by lurerarm


նաեւ. Տորթի վրայի
մոմերը փչելը
վտանգավոր է:


Մեջբերումներ անելիս հղումը http://lurerarm.blogspot.com պարտադիր է:
Post a Comment