05 December 2011

Նարեկ. Narek (Mets H.A.Y.Q.)

Նարեկ: Ինչպես երգի մեջ է ասում ոճը փոխելով. Հայկական ժողովրդական ՌԵՊ
Նարեկ և Մեծ ՀԱՅՔ խումբ "Կա պրուժին ամորտիզացիայով ",
Ալբոմ: Հայաֆիկացում
Narek (Mets H.A.Y.Q.) - Ka Pruzhin Amortizaciayov // Armenian Rap // HF New // Full HD

Մեջբերումներ անելիս հղումը http://lurerarm.blogspot.com պարտադիր է:
Post a Comment