13 December 2011

Նոյան Տապանի հետքերով. Անդրեյ Պոլյակովի էքսպեդիցիան դեպի Արարատ /վիդեո/

"Եօթներորդ ամսուն, ամսուան տասնըեօթներորդ օրը,տապանը Արարատ լեռներուն վրայ նստաւ:" ,ԾՆՆԴՈՑ 8:4
Անդրեյ Պոլյակովի էքսպեդիցիան դեպի Արարատ.


Մեջբերումներ անելիս հղումը http://lurerarm.blogspot.com պարտադիր է:
Post a Comment