17 November 2011

Որտեղից է գալիս Նիբիրուն

Աշուր,  Աքադիական /Akkadian/ դիցաբանության կենտրոնական աստվածությունն է ասորական պանթեոնում,  Աշուր քաղաքի հովանավորը:
Նրան կոչում են «երկրների տիրակալ» և «աստվածների հայր», համարում Անուի հայրը: Նրա կինը — Իշտար Աշուրացին է: Աշուրը համարվում էր ճակատագրերի հովանավորող, պատերազմի աստվածություն և իմաստության աստվածություն: Հայաստանում.
Շիվինի-Ուրարտական գլխավոր աստվածներից. Արևի աստվածը, նույնացվում է թևավոր սկավառակի հետ:
Աստծո խորհրդանշան էր ծառայում սուրբ կյանքի ծառի վերևում գտնվող ԱՐԵՎԻ թևավոր սկավառակը, իսկ մ.թ.ա. II — I հազարամյակների հուշարձաններում Աշուրան պատկերված է աղեղով, կիսով չափ փակված ԱՐԵՎԻ թևավոր սկավառակով, ասես ճախրում է նրա ճառագայթներում:


Post a Comment