19 October 2011

H1 - TV Online

Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսություն


Դիտել Հ1 Օնլայն
Դիտելու համար մկնիկով սեղմեք մեջտեղի սլաքին եւ միացրեք փլեյերը:

Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսություն, 1 ալիք.  

http://www.1tv.am/hy/live
սեղմեք /տեղադրեք  http://live.h1.am/ կամ http://www.1tv.am/hy/live հասցեն բրաուզերի տողում, եւ սեղմեք ENTER 
 ավելի շատ TV, TVՌադիո էջում
Ուրիշ հայկական հեռուստատեսություններ եւ ավելի քան 3000 հեռուստատեսություններ  բլոգի  TVՌադիո էջում